महर्षिपाणिनिसंस्कृतवैदिकविश्वविद्यालय:

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय

Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya

Formerly Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya, A Public State University under Madhya Pradesh Act No. XV of 2008
Dewas Road, Ujjain, Madhya Pradesh (India) – 456010

E-Book

E-books

Atharveda mul

Bhagwad Geeta

Katha Nirjhari

Rigved mul

Samved mul

Sanskrit Vakya Prabodh

Yajurved mul

 

 

AbhishekaNatakam

Acharya Ramchandra Dwivedi ki Rachnaye

Alivilasisanlap

Avimarakam

Balacharitham

Bhimambedkar Satkam

Bhamaha Kavyalankar

Bhavaprakasa

Bhuvandipkam

Braham Sutra Bhasyam

Brihajjatkam

Budodyakavyam

Chandralok

Charudatham

Daskumar Charitam

Dhvanimimansa

Directory of Doctoral of Dissertations on Sanskrit of Indian Universities

Dootavakyam

Dootaghadotkajam

Gommatsara (Karmakand)

Jaggannath Subhashitam

Inventory of Sanskrit Scholars

Jaimini Sutram

Jaipurvaibhavam(Govindvaibhavam)

Jatakalanker

Kachhvansham

Karmvipaksamhita

Karnabharam

Kavyadarsha

Kavyaalnakara of Rudrata

Kavyalankar Sutrani Vaman

K?vyaprakasa of Mammata

Kavya Sangrah

KesaviyaJatakpadhti

Kuvalayanand

Laghujatkam

Laghupadya PrabhandTrai

Linganushashnam

Madhyamavyayogam

Manusmriti

Mahabhashyam

Mimansa ke paribhasik pado ka Parichaya

Modern Sanskrit Writings in Karnataka

Moolashankar Natyatrai

Nanjavada

Narayaneeyam

Nepalese Sanskrit Inscriptions

Nibandha-Lalitnibandhascha

Nyayadeepika

Nyaya Kusumanjali

Nyaya Siddhanta Muktavali

Nyayasiddhantamuktavali

Oorubangham

Panchadashi

Paribhasendushekher

Pangcharathram

Paramlaghumanjusha

PrathimaNatakam

Rasagangadhara-(I&II)

Rasagangadhara-(Madhusudhani)

Rasagangadhara-(Marmaprakasha)

Ratinathjha Rachnavali

Sabdikabharanam

Saktivada

Sahitya-Darpan

Sahitya-Vaibhavam

Sambandabashyavarthikam

Sambandha-Pariksha

Samudramanthan

Sanskrit Gatha Saptasati

Sankshepa Ramayanam

Saptasati Sangrah

SarvaDarsana-Samgraha

Sarvarthasiddhi

Sixty Years of Sanskrit Studies Vol.1(India)

Sixty Years of Sanskrit Studies Vol.2(Abroad)

Shandilya-Bhaktisutram

Shivshatkam

Sivjananabodhopanyasah

Siddhanthalesangrah

Sri Krishna Lilamritam

Subhasitratnasandoh

Suryasiddhanta

Swapnavasavadatham

Tajikneelkanthi

Tarkasangrahadipika

Tattvacintamani

Tattvacintamanih

Upanyas Kathascha

Uttaradhyayana Sutra

Vaiyakaranabhushana

Vasvadutta

Vivekachoodamani

Vkrokti Jivitam of Kuntank

Vyakarana Mahabhashyam

Vyavharmayukha

Vyutpattivad (Volume - I)

Vyutpattivad (Volume - II)

Vyutpattivada

Yougandharayana

 

Sanskrit e-books (Read only)

Sarva-darsana-sangraha of Madhavacharya

History of Classical Sanskrit Literature - M Krishnamachariar

Dasakumaracharitam of Dandi - Sanskrit text with English Notes by M. R. Kale

First Book of Sanskrit - R. G. Bhandarkar

Second Book of Sanskrit - R. G. Bhandarkar

Thirukkural - Sanskrit Translation

Arthashastra of Chanakya - English Translation

Samskrita Vyavahara Sahasri - 1000 Sanskrit Sentences - Malayalam

Stories from Panchatantra - Sanskrit text with English translation

Speak Sanskrit the Easy Way

Raghava Yadaviyam with English Translation

Upanishad Vakya Kosa - A Concordance of the Principal Upanishads & Bhagavadgita

Nyayavali - Sanskrit Maxims & Proverbs - With English Translation and Notes

Amara Kosa - the Sanskrit Thesaurus with notes & index

Mudrarakshasa of Visakhadatta - Sanskrit Drama with English translation

Brihad Dhatu Rupavali

Sabdamanjari - A compilation of Sanskrit sabdarupas

Niti Sara - A collection of subhashitas - Sanskrit English

Yaksha Prashna - Sanskrit text with English Translation

Vidura Niti - Sanskrit text with English Translatlion

Samskrita Vakya Prabodha - Exercises for Sanskrit Conversation - Swami Dayananda Saraswati

Dasakumara Charitam of Dandi - Egnlish Translation

Mrichchakatika of Sukdraka - English Translation

Malavikagnimitram of Kalidasa - English Translation

Abhijnana Sakuntala of Kalidasa - English Translatlion

Panchatantra - Egnlish Translation by Authur W Rider

Laghu Siddhanta Kaumudi - English Translation - JR Ballantyne

A Sanskrit Reader by Charles Rockwell Lanman

First Lessons in Sanskrit Grammar - JR Ballantyne

A Sanskrit Primer by ED Perry

Sanskrit English Dictionary - V S Apte

Subhashita Ratna Bhandagara - Kashinath Sharma

A Handful of Popular Maxims: ( Volumes 1 to 3 ) (A Collection of Sanskrit Wisdom Sayings)

Prasnottara Ratna Malika of Sankaracharya Sanskrit English

300 Subhashitas with English meaning

Sanskrit Daily Conversation

Sanskrit Sanskrit Dictionaries

 

History of Classical Sanskrit Literature

 

Dasakumaracharitam of Dandi

Sanskrit text with English Notes by M. R. Kale

First Book of Sanskrit

R. G. Bhandarkar

Second Book of Sanskrit

R. G. Bhandarkar Thirukkural Sanskrit Translation

Arthashastra of Chanakya

English Translation

Swapnavasavadattam of Bhasa

English Translation

Sanskrita Vyavahara Sahastri

1000 Sanskrit Sentences Malayalam

Stories from Panchatantra

Sanskrit text with English translation

Speak Sanskrit the Easy Way

Raghava Yadaviyam with English Translation

Upanishad Vakya Kosa

A Concordance of the Principal Upanishads Bhagavadgita

Nyayavali Sanskrit Maxims & Proverbs

With English Translation and Notes

Amara Kosa

the Sanskrit Thesaurus with notes & index

Sanskrit English

Dictionary Widget

Mudrarakshasa of Visakhadatta

Sanskrit Drama with English translation

Brihad Dhatu

Rupavali

Sabdamanjari

A compilation of Sanskrit sabdarupas

Niti Sara

A collection of subhashitas - Sanskrit English

 Yaksha Prashna Sanskrit text

with English Translation

 Vidura Niti

Sanskrit text with English Translatlion

Samskrita Vakya Prabodha

Exercises for Sanskrit Conversation - Swami Dayananda Saraswati

Dasakumara Charitam of Dandi

English Translation

Mrichchakatika of Sukdraka

English Translation

Malavikagnimitram of Kalidasa

English Translation

Abhijnana Sakuntala of Kalidasa

English Translatlion

Panchatantra

English Translation by Authur W Rider

Laghu Siddhanta Kaumudi

English Translation - JR Ballantyne

Prapachasaratantram

reprinted as volumes 18 & 19

Kulachudamani Tantra

Girish Chandra Vedantatirtha