1.

Dr.Pankaj L. Jani,

Vice-Chancellor

Mahrishi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwvidhyalaya

2.

Prof.Mithila Prasad Pandey,

Ex.Vice-Chancellor M.P.S.V.V.

Indore Campus

3.

Dr.Balkrishna Sharma,

Vikram Vishwvidhyalay

Ujjain Campus

4.

Dr.laxmi narayan Pandey,

Shashkiya Sanskrit Ramanand mahavidhyalay

Bhopal Campus

5.

Dr.Manmohan lal Upadhyay,

Dean of Ved Vedang,Sahitya

M.P.S.V.V. Ujjain

6.

Dr.Ramsharan Pandey,

Dean of Kala Sankay,

shaskiya sanskrit Mahavidhyalay, Bhitri,(M.P.)

7.

Dr. Tulsi Das Parohha

Vishwvidhyalay Adhyapan Vibhag,

M.P.S.V.V. Ujjain (M.P.)

8.

Dr. Pooja Upadhyay

Vishwvidhyalay Adhyapan Vibhag

M.P.S.V.V. Ujjain (M.P.)