1.

Dr.Pankaj L Jani

Vice-chancellor

Maharishi Panini Sanskrit evam Vedic Vishwvidhyalaya Ujjain M.P.

2.

Principle Secretary

Secretary of Higher Education,Goverment of M.P.

Vallabh Bhawan,Bhopal M.P.

3.

Principle Of Secretary

Secretary of Finance

Treasary and Account Ujjain M.P.

4.

Shri Hareesh Mangal

Near Nootan School Pratap Marg

Neemach Campus M.P.

5.

Dr. Sunita Thatte

Lecturar(Sanskrit)

Gov.Maharaja ShivajiRao Indore Campus,M.P.

6.

Shrimati Vandana Nafde

Assistant Pro.

Gov.Sanskrit University Indore M.P.

7.

Shri.Bharat Bairagi

Yashoda Vihar

Ratlam M.P.

8.

Shri.Kaushal Mehra

86 Kaveri Vihar

Khandava M.P.

9.

Shri.Keshar singh Chowhan

04 Deendayal puram colony

Dhar M.P.

10.

Dr.Shubham Sharma

Assistant Pro.

UTD Maharishi Panini Sanskrit Vishwvidhyalay Ujjain M.P.

11.

Dr.Akhilesh Kumar Diwadi

Assistant Pro.

UTD Maharishi Panini Sanskrit Vishwvidhyalay Ujjain M.P